top of page
Image by Mateus Campos Felipe

Желаете да работите при нас?

Разкрийте потенциала си!

В работата си ще имате достъп до различни и интересни казуси, възможност да използвате и развивате езиковите си умения, ще трупате разнообразен правен опит в различни области.

Основни изисквания към нашите стажанти / младши адвокати:

  • Юридическо образование​ /или завършен най-малко 2-ти курс/
  • Среден успех от дипломата / или средноаритметична оценка от изучаваните дисциплини до момента/ над 5,00
  • Висока езикова култура
  • Отлично владеене на италиански език и английски език
  • Отлично и уверено водене на комуникация
  • Амбиця и хъс за работа и учене чрез практикуване
  • Организираност и умения за приоритизиране на задачите
Business Plan

I'M AN ORIGINAL CATCHPHRASE

Ако смятате, че отговаряте на изискванията ни, изпратете ни

CV и мотивационно писмо на:

koeva.kat@gmail.com

Бъдете проактивни, бъдете уверени и станете част от нашия екип!

bottom of page