top of page

Добре дошли!

Кантората е основана от адв. Катерина Коева през 2009 година, специализирана основно в работата с чуждестранни инвеститори в България в сферата на търговското, гражданско и вещно право. От тогава не спираме безкомпромисно да защитаваме интересите на нашите многобройни клиенти. Екипът ни днес обединява професионалисти в сферата на правото, счетоводстото и икономиката.

Главен акцент в работата ни е правното обслужване на бизнеса във всички негови аспекти и нужди, но без да пренебрегваме също така и необходимостта от компетентен съвет, правно съдействие и защита на правата на всички нас като граждани, родители, съпрузи или потребители. 

Основни сфери на дейност:

frame.png
frame.png
frame.png
frame.png

Вещно право

frame.png
bottom of page